นักข่าวพลเมือง : เสื่อจันทบูร ภูมิปัญญาที่ต้องปรับตัว

นักข่าวพลเมือง : เสื่อจันทบูร ภูมิปัญญาที่ต้องปรับตัว

“เสื่อจันทบูร” สินค้าหัตถกรรมที่ขึ้นชื่อ และถูกกล่าวถึงอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดจันทบุรี ปัจจุบันตำบลบางสระเก้าคือหนึ่งในชุมชนหลักที่ทำการทอเสื่อ แต่ทั้งในพื้นที่ของโรงเรียน หมู่บ้าน และในศูนย์รับซื้อและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ต่างสะท้อนว่าอนาคตของการทำเสื่อจันทบูรอาจต้องมีการปรับตัว 

ติดตามใน‪‎ข่าวเที่ยง ThaiPBS‬ ออกอากาศเวลา 12.50 น. วันที่ 5 ก.พ. 2559

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ