นักข่าวพลเมือง : แกล้งจน

นักข่าวพลเมือง : แกล้งจน

นักข่าวพลเมือง  กลุ่ม เขาพระทวารวดี คนรุ่นใหม่จากอำเภออู่ทอง ลงพื้นที่ไปรู้จัก  “กลุ่มแกล้งจน” ที่จัดการปัญหาหนี้สินของชุมชนหนองสาหร่าย จังหวัดสุพรรณบุรี โดย สามารถออกแบบกฎ-กติกาที่เน้นความเอื้ออาทรได้ตามที่ต้องการได้ ที่สำคัญยังเพิ่มการออมและสวัสดิการให้กับคนในชุมชนได้อีกด้วย  ติดตามจากรายงาน

ออกอากาศ: วันที่ 2 ธ.ค. 2558 เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ