นักข่าวพลเมือง : แก่งคุดคู้

นักข่าวพลเมือง : แก่งคุดคู้

นักข่าวพลเมืองวันนี้ เป็นเรื่องราวจากผู้ชมทางบ้าน คุณสมพงษ์ พัฒนปรีดาพันธุ์ ชาวจังหวัดเลย ซึ่งแบ่งปันเรื่องราวในชุมชนมาทางเว็บไซด์ citizen Thaipbs.net เพื่อบอกเล่าวิถีชีวิตการสร้างงานสร้างอาชีพของชาวบ้านน้อย อ.เชียงคาน จ.เลย ที่อาศัยหาอยู่หากินกับลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งไหลผ่านชุมชน และพัดพาให้เกิดเกาะแก่งตามธรรมชาติที่สวยงามเรียกว่า “แก่งคุดคู้” กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างงานสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น

l 11 ก.ค. 59 l เวลา 22.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ