นักข่าวพลเมือง : แท็กซี่กลายพันธุ์

นักข่าวพลเมือง : แท็กซี่กลายพันธุ์

เมื่อเท็กซี่รวมตัวในรูปแบบองค์กรเพื่อการแข่งขันมีมากขึ้น กลุ่มเท็กซี่อิสระจะ ต้องเตรียมปรับตัวอย่างไร ติดตามการสื่อสารเรื่องราวในรูปแบบ Backpack Jonournalist ในช่วงนักข่าวพลเมือง ข่าวค่ำ ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 28 มิ.ย. 2558 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ