นักข่าวพลเมือง : แนวป้องกันไฟป่า

นักข่าวพลเมือง : แนวป้องกันไฟป่า

นอกจากการใช้ประโยชน์หาอยู่หากินในป่าชุมชนบ้านหัวดอย ต.ท่าสาย อ.เมืองจ.เชียงรายซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดอยปุยแล้วชุมชนที่นี่ยังเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการป้องกันไฟป่าซึ่งพวกเขามีวิธีการทำแนวกันไฟตามภูมิปัญญาที่มั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัย ติดตามเรื่องนี้ กับผู้ผลิตภาคพลเมือง ทีมFilm For Change

l 29 พ.ค. 59 l เวลา 19.00 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ