นักข่าวพลเมือง : แนะนำการปลูกป่า

นักข่าวพลเมือง : แนะนำการปลูกป่า

เพราะความหลากหลายของพันธุ์พืชในป่า เป็นปัจจัยสำคัญ ให้สัตว์เล็ก สัตว์น้อย หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้พึ่งพาอาศัยนะคะ  ดังนั้น นอกจากปลูกต้นไม้แล้ว สิ่งสำคัญไม่แพ้กัน คือ ความเข้าใจเรื่องพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี   วันนี้ผู้ผลิตรายการสายลับธรรมชาติ พาไปพูดคุยกับ นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ถึงข้อแนะนำในการปลูกป่าในกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ให้ป่าว่าง ฟื้นฟูป่าต้นน้ำแม่ปิง” เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายนที่ผ่านมา

 l 19 มิ.ย. 59 l เวลา 19.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ