นักข่าวพลเมือง : แพปลาชุมชน

นักข่าวพลเมือง : แพปลาชุมชน

ชุมชนประมงบ้านคูขุด  อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา   ที่นี่พวกเขาร่วมจัดตั้งแพปลาชุมชนขึ้น  นอกจากสร้างการมีส่วนร่วมให้กับคนในชุมชยังเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชนอย่างยั่งยืน  ติดตามได้จากนักข่าวพลเมือง citizen reporters สาขาวิชาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกอากาศวันที่ 15  ตุลาคม 2558 เวลา 12.00น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ