นักข่าวพลเมือง : แม่แจ่มโมเดล

นักข่าวพลเมือง : แม่แจ่มโมเดล

จากพื้นที่ปลูกข้าวโพดทั้งหมดกว่า 110,000 ไร่ ทำให้ อ.แม่แจ่ม กลายเป็นพื้นที่ปัญหาหมอกควันที่ถูกจับตามากที่สุด ของ จ.เชียงใหม่ ซ้อมทับกับปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า นำมาสู่การผลักดัน  “แม่แจ่มโมเดล” จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างมิติใหม่ในการหยุดยั้งปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำ นำพื้นที่ป่ากลับคืนมา และแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า รวมทั้งสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน

ติดตามจาก นักข่าวพลเมือง มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 l 2 ส.ค. 59 l เวลา 22.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ