นักข่าวพลเมือง : แรงงานข้ามชาติ

นักข่าวพลเมือง : แรงงานข้ามชาติ

แรงงานข้ามชาติ นับเป็นฟันเฟืองสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารทะเลนะคะ  ดังนั้น เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความหลากหลาย และสิทธิมนุษยชนในฐานะเพื่อนบ้าน วันนี้เราจะไปเรียนรู้วิถีชีวิตของพวกเขากับ Citizen Reporters นิสิตสาขาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

l 14 พ.ค. 59 l เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ