นักข่าวพลเมือง : แรงงานเกษตร

นักข่าวพลเมือง : แรงงานเกษตร

เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกร ในการเก็บเกี่ยวข้าวในนาให้ทันต่อเวลาและสภาพอากาศในพื้นที่ ชาวนาส่วนใหญ่จึงนิยมใช้รถเกี่ยวข้าวมากขึ้นค่ะ แต่อีกมุมหนึ่งกลับทำให้การจ้างแรงงานคนลดน้อยลง แรงงานเกษตรกรในชุมชนจึงต้องมีการปรับตัวไปทำงานอื่นๆที่หลากหลายขึ้น ติดตามมุมมองเรื่องนี้จาก Citizen Reporters กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมกวยตำบลโพธิ์กระสังข์
‪#‎ที่นี่ThaiPBS‬

ออกอากาศวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 21.40น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ