นักข่าวพลเมือง : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำฝาย

นักข่าวพลเมือง : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำฝาย

คนปกากญอบ้านแม่ละอุป ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่อาศัยอยู่ร่วมกับป่า มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ทำฝายภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้น้ำใช้ตลอดทั้งปี วันนี้พวกเขาต้อนรับปกาญอจากบ้านหัวเลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อค้นหาและแลกเปลี่ยนวิธีดูแลต้นน้ำร่วมกัน

 l 8 พ.ค. 59 l เวลา 19.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ