นักข่าวพลเมือง : แล้งน้ำ ไม่แล้งใจ คนบางระกำจัดงานบุญ

นักข่าวพลเมือง : แล้งน้ำ ไม่แล้งใจ คนบางระกำจัดงานบุญ

ในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก พื้นที่นี้ประสบปัญหาภัยแล้ง เช่นเดียวกันกับพื้นที่อื่นๆ แต่อีกแง่มุมหนึ่ง ภัยแล้งที่เกิดขึ้นทำให้คนในชุมชนมีเวลาว่างหลังจากทำการเกษตรได้เข้าร่วมกับกิจกรรมในชุมชนมากขึ้น อย่างงานบวชนาคหมู่ในปีนี้ที่กลับมาคึกคักอีกครั้ง ติดตามจาก นักข่าวพลเมืองภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ออกอากาศวันที่ 3 พ.ค. 59 เวลา 12.50 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ