นักข่าวพลเมือง : แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำชุมชนบางสระเก้า

นักข่าวพลเมือง : แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำชุมชนบางสระเก้า

การกัดเซาะชายฝั่งเป็นปัญหาที่หลายชุมชนพยายามหาทางแก้ไขค่ะ 
ที่ชุมชนบางสระเก้า จ.จันทบุรี ก็พยายามหาแนวทางแก้ไขโดยใช้ “กำแพงไม้ไผ่” ที่สร้างขึ้นจากวัสดุจากธรรมชาติ เพื่อป้องกันความแรงของกระแสคลื่น วันนี้นักข่าวพลเมืองสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ลงพื้นที่ติดตามจากรายงาน

 

ออกอากาศวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.50น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ