นักข่าวพลเมือง : แอนนิเมชั่น The Wound

นักข่าวพลเมือง : แอนนิเมชั่น The Wound

ผลงานแอนนิเมชั่นที่ผลิตขึ้นจากเรื่องราวค­วามสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกในครอบครัวทหาร กับช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters ในข่าวเที่ยง ThaiPBS วันที่ 12 ก.ค. 2558

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ