นักข่าวพลเมือง : แอนนิเมชั่น สัตว์โลกที่สอง

นักข่าวพลเมือง : แอนนิเมชั่น สัตว์โลกที่สอง

นักข่าวพลเมือง C-Reporters เสนอผลงานจากนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แอนนิเมชั่น เรื่อง สัตว์โลกที่สอง
ออกอากาศวันที่ 18 เมษายน 2558 
ข่าวเที่ยง ThaiPBS

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ