นักข่าวพลเมือง : แอนนิเมชั่น เรื่อง สวนหรรษา

นักข่าวพลเมือง : แอนนิเมชั่น เรื่อง สวนหรรษา

นักข่าวพลเมือง C-Reporters เที่ยงวันนี้

ไปติดตามความพยายามสร้างจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรส่วนรวม

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ในบริเวณโรงเรียนกับผลงานแอนนิเมชั่นจากนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ