นักข่าวพลเมือง : แอนนิเมชั่น เรื่อง หนูรักนักออม

นักข่าวพลเมือง : แอนนิเมชั่น เรื่อง หนูรักนักออม

นักข่าวพลเมืองวันนี้ มีเรื่องราวและวิธีการออมเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมาแบ่งปัน

ติดตามในผลงานแอนนิเมชั่น เรื่อง “หนูรักนักออม”  จากนักข่าวพลเมือง C-Reporters

ผลงานแอนนิเมชั่นโดย วัชระ  บุญแท่ง ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ