นักข่าวพลเมือง : แอนิเมชั่นตัวรถไฟครึ่งราคา

นักข่าวพลเมือง : แอนิเมชั่นตัวรถไฟครึ่งราคา

ทอมัส เจฟเฟอร์สันเคยกล่าวไว้ว่า “ความซื่อสัตย์เป็นบทแรกของหนังสือแห่งปัญญา” ซึ่งวันนี้ ผลงานแอนิเมชั่นที่คุณผู้ชมจะได้ชม สะท้อนเรื่องความซื่อสัตย์ผ่านการตัดสินใจของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังจะไปเรียนต่อที่กรุงเทพฯ

ติดตามผลงานแอนิเมชั่นเรื่อง ตั๋วรถไฟครึ่งราคา ของคุณพรเทพ เหลืองอ่อน จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ออกอากาศวันที่ 20 กันยายน 2558 เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ