นักข่าวพลเมือง : โครงการจิตอาสา

นักข่าวพลเมือง : โครงการจิตอาสา

เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์นอกห้องเรียน เมื่อช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงจัดโครงการจิตอาสาร่วมกันลงแรงกายแรงใจบูรณะห้องเรียนใหม่ให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านดอนนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งเพื่อนๆ CitizenReporter นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

l 4 ส.ค. 59 l เวลา 12.00 น.

 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ