นักข่าวพลเมือง : โบราณวัตถุที่เชียงแสน

นักข่าวพลเมือง : โบราณวัตถุที่เชียงแสน

‘เชียงแสน’ นอกจากจะเป็นเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองทองเที่ยว ในอดีตเชียงแสนเคยเป็นศูนย์กลางอาณาจักรล้านนาในยุคแรก ๆ และเป็นเมืองเก่าแก่มากแห่งหนึ่งในภาคเหนือ นักเรียนโรงเรียนสามัคคี จะพาเราไปเรียนรู้คุณค่าของเมืองโบราณแห่งนี้ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน

ออกาอากาศ 17 ก.ค.2559 เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ