นักข่าวพลเมือง : โปงลางร่วมสมัย กศน. เมืองอุดรธานี

นักข่าวพลเมือง : โปงลางร่วมสมัย กศน. เมืองอุดรธานี

ดนตรีพื้นบ้านอีสานอย่าง “โปงลาง” 
นับเป็นอีกสิ่งสะท้อนบุคลิกความสนุกสนานของชาวอีสานได้เป็นอย่างดี 
ซึ่งถูกนำมาแสดงในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 123 ปี ก่อตั้งเมืองอุดรธานี 
ติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมือง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ในข่าวเที่ยงThaiPBS

ออกอากาศวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ