นักข่าวพลเมือง : โรคในนาข้าว

นักข่าวพลเมือง : โรคในนาข้าว

ทุกๆ ปีเกษตรกรตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย จะประสบปัญหา โรคในนาข้าว วันนี้พวกเรานิสิตสาขาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา พาคุณผู้ชมลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาในชุมชนโดยมีการให้ความรู้กับเกษตรกรเพื่อที่จะลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับนาข้าว  

l 1 ก.ย. 59 l เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ