นักข่าวพลเมือง : โรงพยาบาลใกล้ชิดชุมชน ลดระยะการรักษา

นักข่าวพลเมือง : โรงพยาบาลใกล้ชิดชุมชน ลดระยะการรักษา

มะเร็ง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชากรโลกข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกพบว่าผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 11.4 ล้านคน ในอีกปี 14 ปีข้างหน้า หนึ่งในนั้นก็คือ มะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งสามารถทำการคัดกรองผู้ป่วยได้จากกาตรวจอุจจาระ 
นักข่าวพลเมือง โรงพยาบาลปัตตานี ร่วมสื่อสารการทำงานของสถานพยาบาลที่รุกเข้าหาชุมชนมากขึ้นในคัดกรองผู้ป่วย โดยหวังจะลดระยะการรักษาให้ทันท่วงที

ออกอากาศวันที่ 4 ก.ย. 59 เวลา 19.00 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ