นักข่าวพลเมือง : โรงสีข้าวโนนสมบูรณ์

นักข่าวพลเมือง : โรงสีข้าวโนนสมบูรณ์

นอกจากมีการจัดสรรพื้นที่ปลูกข้าวแล้ว ชาวชุมชนนิคมโนนสมบูรณ์ ยังมีการจัดตั้งโรงสีข้าว และร้านค้าชุมชน โดยบริหารจัดการกันเอง คล้ายๆ ระบบสหกรณ์ซึ่งทำให้สมาชิกภายในนิคมสามารถพึ่งพาตนเองได้ ติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ

ออกอากาศ: วันที่ 1 ธ.ค. 2558 ข่าวค่ำ ThaiPBS

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ