นักข่าวพลเมือง : โรงเรียนขนาดเล็ก

นักข่าวพลเมือง : โรงเรียนขนาดเล็ก

ปัญหาขาดแคลนครูยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก  แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการยุบโรงเรียนขนาดเล็กหลายแห่งตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแก้ไขปัญหางบประมาณและจำนวนครูผู้สอน แต่อีกด้านปฏิเสธไม่ได้ว่า ทั้งโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ก็มีความสำคัญต่อการเข้าถึงการศึกษาของเยาวชนไม่ต่างกัน  นักข่าวพลเมืองคุณณัฐพล สิงห์เถื่อน มูลนิธิกระจกเงา ได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมครูและนักเรียน ในโรงเรียนขนาดเล็กที่ยังมีการจัดการเรียนการสอนที่ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ