นักข่าวพลเมือง : โรงเรียนขาดแคลนครู จ.อุบลราชธานี

นักข่าวพลเมือง : โรงเรียนขาดแคลนครู จ.อุบลราชธานี

จำนวนครูที่ไม่เพียงพอส่งผลการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ชายแดน ที่ยังคงอยู่ภายใต้ระบบการประเมินผลตามมาตรฐานของประเทศ ติดตามกับนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวค่ำ ThaiPBS

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ