นักข่าวพลเมือง : โรงเรียนคนตาบอด

นักข่าวพลเมือง : โรงเรียนคนตาบอด

การเรียนรู้ทักษะการป้องกันตัว อย่าง“ยูโด” นั้น ปกติก็ต้องใช้ความระวัดระวังกันอย่างมากนะครับ ในเรื่องการฝึกซ้อม จังหวะการเข้าคู่กับเพื่อน แต่วันนี้นักข่าวพลเมือง จะพาไปที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดซึ่งนักเรียนที่นั่นเขาก็สามารถเรียนรู้ทักษะเหล่านี้ได้เหมือนคนปกติทั่วไป ติดตามเรื่องนี้จาก Citizen-Reporters ออกอากาศวันที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 19.00 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ