นักข่าวพลเมือง : โรงเรียนตาดีการูสะมิแล

นักข่าวพลเมือง : โรงเรียนตาดีการูสะมิแล

โรงเรียนตาดีกาหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักศาสนาอิสลาม เป็นสถานที่ฝึกทักษะการอ่านเขียนภาษาอาหรับ ภาษารูมีและมาลายูที่สำคัญเพื่อให้เด็กมีความรู้เรื่องศาสนามากขึ้น

ติดตามได้จาก นักข่าวพลเมือง C-REPORTERS

 

 

ออกอากาศข่าวเที่ยง วันที่ 16 เม.ย. 2558 เวลา 12.00 น. ทาง ThaiPBS

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ