นักข่าวพลเมือง : โรงเรียนผู้สูงอายุ

นักข่าวพลเมือง : โรงเรียนผู้สูงอายุ

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมรับมือ โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้คนเหล่านี้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตและมีความสุข 

l 11 มิ.ย. 59 l เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ