นักข่าวพลเมือง : โรงเรียนพอเพียง

นักข่าวพลเมือง : โรงเรียนพอเพียง

ไม่เพียงแต่การเรียนรู้วิชาการตามหลักสูตรในห้องเรียน แต่เด็กๆที่โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมภ์ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิถีเกษตร ทั้งการเพาะเห็ด เลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้แล้ว ส่วนหนึ่งยังสามารถนำมาประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียนด้วย ติดตามรายงานจาก Citizen-Reporters  กลุ่มเบญบูรพาสุวรรณภูมิ  ออกอาศวันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 05.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ