นักข่าวพลเมือง : โอกาสภาษามลายูสู่อาเซียน

นักข่าวพลเมือง : โอกาสภาษามลายูสู่อาเซียน

ประชาคมอาเซียนมีประชากรรวมกันกว่า 600 ล้านคน โดยประชากรครึ่งหนึ่งประมาณ 300 ล้านคน ใช้ภาษามลายูในการสื่อสาร เช่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา ผู้คนส่วนใหญ่จะสื่อสารด้วยภาษามลายู นี่จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสของคนในพื้นที่ต่อประชาคมอาเซียน ติดตามจากนักข่าวพลเมือง Gen-C-Reporters

ออกอากาศวันที่ 4 เม.ย.59 @12.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ