นักข่าวพลเมือง : โฮมแฮงดำนารวม

นักข่าวพลเมือง : โฮมแฮงดำนารวม

เนื่องจากเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซ้ำซากจนทำให้ปริมาณข้าวในแต่ละปีไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้า  นั่นทำให้เครือข่ายลุ่มน้ำชีตอนล่าง จ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม “โฮมแฮงดำนารวม” ที่ อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 แล้วค่ะ โดยมีนิสิตนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มหาวิทยาลัยมหาสารคามและพี่น้องเครือข่ายจากจังหวัดต่างๆมาร่วมลงแรงช่วยกัน  ติดตามเรื่องนี้กับ คุณสันติ  ศรีมันตะ 

l 19 ส.ค. 59 l เวลา 22.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ