นักข่าวพลเมือง : ในวันที่มัสยิดไม่ปลอดภัย

นักข่าวพลเมือง : ในวันที่มัสยิดไม่ปลอดภัย

ข้อเสนอในการเรียกร้องความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ เป็นข้อเสนอที่คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้เรียกร้องและ ปฎิเสธการใช้ความรุนแรงในพื้นที่สาธารณะมาตลอด วันนี้นักข่าวพลเมืองเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ลงพื้นที่พูดคุยกับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ

 l 25 ส.ค. 59 l เวลา 22.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ