นักข่าวพลเมือง : ใบเสมาหิน

นักข่าวพลเมือง : ใบเสมาหิน

ใบเสมาบ้านกุดโง้ง จังหวัดชัยภูมิ เป็นโบราณวัตถุที่ทำจากหินทราย เป็นศิลปะสมัยทวารวดี นอกจากจะดึงดูดในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้ว สำหรับคนในชุมชน ใบเสมาหินยังมีคุณค่าต่อการสร้างกระบวนการด้านคุณธรรม นำไปสู่การทำพิธีประกาศสัจจะบารมีที่คนในชุมชนทำร่วมกัน คุณสุนันทา โรจน์เรืองไร ได้มีโอกาสไปร่วมในพิธีและสื่อสารผ่านพื้นที่นักข่าวพลเมือง

l 10 ก.ย. 59 l  เวลา 19.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ