นักข่าวพลเมือง : ไก่เขียวห้วยทราย ความร่วมมือพัฒนาไก่สายพันธุ์พื้นเมือง

นักข่าวพลเมือง : ไก่เขียวห้วยทราย ความร่วมมือพัฒนาไก่สายพันธุ์พื้นเมือง

พันธุ์ไก่พื้นเมืองที่สวยงาม เหมาะสำหรับการประกวด มีความแข็งแรงเฉพาะ และสามารถขายเป็นไก่เนื้อได้ คือเป้าหมายของการศึกษาวิจัยพัฒนาพันธุ์สัตว์พื้นเมืองของงานพัฒนาด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่บ้านห้วยทราย จ.เพชรบุรี จนเกิดเป็น “ไก่เขียวห้วยทราย” ติดตามในข่าวเที่ยงThaiPBS 12.50 น.ออกอากาศวันที่  5 มีนาคม 59

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ