นักข่าวพลเมือง : ไข่ครอบ

นักข่าวพลเมือง : ไข่ครอบ

จากภูมิปัญญาพื้นบ้านในการถนอมอาหารของชาวประมงพื้นบ้านรอบริมทะเลสาบสงขลา อย่างการทำ ‘ไข่คู่’ หรือ ‘ไข่ครอบ’ ซึ่งทำกินเฉพาะในครัวเรือน มาวันนี้เป็นที่รู้จักและกลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัด วันนี้นักข่าวพลเมือง C-REPORTERS นักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้สื่อสารถึงกรรมวิธีในการทำไข่ครอบมาฝากกัน

ออกอากาศ 16 มิ.ย. 59 เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง