นักข่าวพลเมือง : ไข่มดแดง

นักข่าวพลเมือง : ไข่มดแดง

อาหารพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่น รวมถึงไข่มดแดง ไม่เพียงแต่สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนและชุม­ชน แต่ยังเป็นส่วนสำคัญที่จะบ่งชี้ความอุดมสม­บูรณ์ของสภาพแวดล้อมด้วย

ติดตามในช่วงนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวเที่ยง ThaiPBS 2 มิ.ย.2558

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ