นักข่าวพลเมือง : ไตรสันติภาพ

นักข่าวพลเมือง : ไตรสันติภาพ

ไตรสันติภาพบนเส้นทางสังคมมุสลิมอาเซียน เป็นงานประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วย สังคมมุสลิม, ความรู้ และการสร้างสันติภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก สามพื้นที่ความขัดแย้งใน อาเจะห์, มินดาเนา และจังหวัดชายแดนใต้ วันนี้เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ได้ร่วมกันสื่อสารภายในงาน จะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงาน  

ติดตามจากนักข่าวพลเมือง C-Reporter ข่าวค่ำ ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 30 ก.ย. 58 

***เลี่อนออกอากาศ เป็นวันที่ 1 ต.ค. 58 

 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ