นักข่าวพลเมือง : ไร่นาสวนผสม

นักข่าวพลเมือง : ไร่นาสวนผสม

สนักข่าวพลเมือง Citizen-Reporters วันนี้ มีตัวอย่างการทำไร่นาสวนผสมซึ่งมีการแบ่งใช้ประโยชน์จากที่ดินเป็นสัดส่วน ทั้งที่อยู่อาศัย ที่สำหรับเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ ของเกษตร อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม อย่างคุ้มค่ามาฝาก

ออกอากาศวันที่ 15 พ.ย. 58 @ 12.45 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ