นักข่าวพลเมือง :บทสนทนาที่ชายแดนใต้ คนหนุ่มสาวมุสลิมกับโลกสมัยใหม่

นักข่าวพลเมือง :บทสนทนาที่ชายแดนใต้ คนหนุ่มสาวมุสลิมกับโลกสมัยใหม่

นักข่าวพลเมือง C-REPORTERS วันนี้ไปติดตามรายงานความร่วมมือของนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ สันติศึกษา แลอิสลามศึกษา ที่ร่วมกันนำความรู้วิชาการผ่านงานเขียนสะท้อนความเข้าใจต่อสังคมมุสลิม 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ