นักข่าวพลเมือง :สำรวจความเสียหายโรงเรียนยังรีมา หมู่บ้านเซมาทัง ประเทศเนปาล

นักข่าวพลเมือง :สำรวจความเสียหายโรงเรียนยังรีมา หมู่บ้านเซมาทัง ประเทศเนปาล

ความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล

ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ นักข่าวพลเมือง C-REPORTERS

จากมูลนิธิพันดารา ได้ลงสำรวจความเสียหายที่เมืองเฮลัมบู

หนึ่งในจุดชมเทือกเขาหิมาลัย ประเทศเนปาล 

นอกจากความเสียหายของบ้านเรือนแล้วยังพบว่า
โรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้สำคัญของคนในชุมชนได้รับความเสียหายจนต้องปิดตัวลง แต่คนในชุมชนก็พยายามช่วยกันซ่อมแซมโรงเรียนเพื่อให้เด็กๆ ได้กลับมามีที่เรียนอีกครั้ง ติดตามได้จากรายงาน
ข่าวค่ำThaiPBS 14 พ.ค.58