นักข่าวพลเมือง การก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านโพธิ์ บางปะกง

นักข่าวพลเมือง การก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านโพธิ์ บางปะกง

ที่ริมน้ำบางปะกง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา กำลังมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือแห่งใหม่ โดยชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า พวกเขาไม่มีส่วนรับรู้ในการตัดสินใจของโครงการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของลุ่มน้ำบางปะกงและวิถีชีวิตของพวกเขา ในขณะที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย มาตรา 67 นั้นระบุให้ชุมชนมีสิทธิในการบำรุงรักษาทรัพยากร และก่อนจะมีการสร้างโครงการใดก็ต้องมีการศึกษาและประเมินผลกระทบก่อน ชาวบ้านในพื้นที่บ้านโพธิ์ จึงรวมตัวกันพูดคุยข้อมูลและสื่อสารกับสังคม ติดตามจากรายงานนักข่าวพลเมืองกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ออกอากาศวันที่ 5 กค. 56

 ABOUT THE AUTHOR