นักข่าวพลเมือง จิ้งหรีด

นักข่าวพลเมือง จิ้งหรีด

หลังจากที่เคยเลี้ยงวัวเพื่อขายสร้างรายได­้มานาน วันนี้ “พ่ออุดม พลอยกันหา” ชาวบ้านมะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม และภรรยาก็หันมาเลี้ยง “จิ้งหรีด” เพื่อเป็นรายได้หลักนะคะ เพราะว่าเลี้ยงง่าย และใช้พื้นที่ไม่มากนัก นักข่าวพลเมือง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีรายงานเรื่องนี้

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง