นักข่าวพลเมือง ตอน คนรุ่นใหม่กับวิถีเกษตร

นักข่าวพลเมือง ตอน คนรุ่นใหม่กับวิถีเกษตร

นักข่าวพลเมือง ตอน คนรุ่นใหม่กับวิถีเกษตร
ออกอากาศ วันที่ 3 ก.พ. 2558 (เช้า)

 

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร หรือแม่โจ้โพล ระบุว่า สัดส่วนแรงงานภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยแรงงานภาคการเกษตรส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 40 ปี และแรงงานคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตรน้อยลง ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของภาคการเกษตรและความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศในอนาคต สาเหตุสำคัญที่ทำให้แรงงานภาคเกษตรลดลง คือแรงงานคนรุ่นใหม่ เข้าสู่สายอาชีพอื่นมากกว่าภาคเกษตร

แต่ระยะหลังมานี้มีคนรุ่นใหม่ที่ทิ้งสังคมเมืองและกลับไปเป็น“เกษตรกร” ให้เราเห็นมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ตำบลแม่สาย อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ มีคนรุ่นใหม่ส่วนหนึ่งที่มีมุมมองที่น่าสนใจต่ออาชีพเกษตรกร โดยการนำเอาความรู้ที่ได้เรียนกลับคืนสู่ท้องถิ่น พวกเขาเลือกที่จะไปใช้ชีวิตตามวิถีของบรรพบุรุษแทนการนั่งทำงานแทนการนั่งทำงานในออฟฟิศ

ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลง  ด้วยการสื่อสารในหลายรูปแบบและแบ่งปันมาเผยแพร่กับไทยพีบีเอส โดยเป็นนักข่าวพลเมือง C-reporter “เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ”

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง