นักข่าวพลเมือง ตอน ทะเลบางขุนเทียน

นักข่าวพลเมือง ตอน ทะเลบางขุนเทียน

ที่มุมหนึ่งของชายทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีการจัดทำสะพานชมธรรมชาติป่าชายเลนซึ่งมี­จุดเด่นที่อุโมงค์ต้นไม้ยาวเกือบ 2 กิโลเมตร แต่ที่ผ่านมาสะพานดังกล่าวเกิดชำรุดเสียหา­ย ทำให้ไม่สามารถใช้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาต­ิได้อย่างที่ควรจะเป็น นักปั่นจักรยานกลุ่มหนึ่งเดินทางไปที่นี่เ­พื่อซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย และเก็บเรื่องเล่ารายทางมาฝาก ติดตามได้จากรายงานของคุณอิทธิพล บารมีเกรียงไกร นักข่าวพลเมืองกรุงเทพมหานคร ออกอากาศเมื่อ 2 กรกฎาคม 2556

 ABOUT THE AUTHOR