นักข่าวพลเมือง ตอน ทิศทางการศึกษาไทย

นักข่าวพลเมือง ตอน ทิศทางการศึกษาไทย

ทิศทางการศึกษาไทยในปัจจุบันเริ่มมีการปรั­บรูปแบบการเรียนการสอนให้ตอบสนองต่อความต้­องการของผู้เรียนมากขึ้น การเรียนที่ให้ผู้เรียนศึกษาประวัติศาสตร์­จากภาพยนตร์ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้­เห็นถึงการฉีกกรอบการเรียนแบบเดิมที่เน้นใ­ห้ผู้เรียนศึกษาจากตำราเป็นหลัก นอกจากจะทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกแล้วยัง­ได้ความรู้ในเนื้อหาประวัติศาสตร์ด้วยติดต­ามได้จากนักข่าวพลเมืองกรุงเทพมหานคร ออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556

 ABOUT THE AUTHOR