นักข่าวพลเมือง ตอน ระบบจัดการน้ำนครปฐม

นักข่าวพลเมือง ตอน ระบบจัดการน้ำนครปฐม

สำหรับความทรงจำถึงน้ำท่วมใน จ.นครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียงเมื่อปี 2554  ทำให้ชาวนครปฐมเห็นความสำคัญของการจัดการระบบคูคลองเพื่อรองรับน้ำที่ไหลมาจากทางด้านเหนือ เพราะเห็นว่าหากคืนคูคลองที่มีมากกว่า 200 สายให้กับน้ำก็จะสามาถรพาน้ำลงทะเลได้สะดวก และสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้

ออกอากาศเมื่อ วันที่ 19 เมษายน 2556

นักข่าวพลเมือง ระบบจัดการน้ำนครปฐม (Embedding disabled, limit reached)

 ABOUT THE AUTHOR