นักข่าวพลเมือง ตอน วาดชีวิต

นักข่าวพลเมือง ตอน วาดชีวิต

ล่วงเข้าสัปดาห์ที่ 3 แล้ว ที่เครือข่ายกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที­่เป็นธรรมหรือพีมูฟ ปักหลักชุมนุมหน้ากระทรวงศึกษาธิการ เรียกร้องให้รับบบาลแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประชาชนตามที่สัญญาไว้ นอกจากจะสื่อสารไปยังรัฐาลแล้ว พวกเขายังต้องการส่งเสียงให้สังคมได้รับรู­้ถึงปัญหาด้วย กิจกรรมหนึ่งซึ่สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้­ก็คืองานศิลปะ นั่นจึงทำให้ผู้ชุมนุมบางส่วนจับพู่กันระบ­ายสีถ่ายทอดเรื่องราวของตนผ่านภาพวาด ติดตามได้จากรายงานของนักข่าวพลเมือง

ออกอากาศวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

นักข่าวพลเมือง งานศิลปะในชุมนุมพีมูฟ (วาดชีวิต) (Embedding disabled, limit reached)

 ABOUT THE AUTHOR