นักข่าวพลเมือง ตอน สารคดีกระจายอำนาจ

นักข่าวพลเมือง ตอน สารคดีกระจายอำนาจ

“สารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น” โดยไทยพีบีเอส เครือข่ายเชิงประเด็น และผู้ผลิตภาคพลเมือง

ประเด็นที่ถูกจับตาและมีการเคลื่อนไหวทางสังคมตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา คือ “เรื่องการกระจายอำนาจ” ปฏิกิริยาทางสังคมที่่เกิดขึ้น ด้านหนึ่งคือ การต้านแนวคิดยุบระบบราชการส่วนภูมิภาคของกลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ออกมาเคลื่อนไหวในจังหวัดอุบลราชธานีและขอนแก่น กลางเดือนธันวาคม 2557

ขณะที่อีกด้าน เครือข่ายจังหวัดจัดการตนเอง  ที่มีมากกว่า 50 จังหวัดทั่วประเทศ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อสภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช.) เมื่อวันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา เร่งรัดออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ “เรื่องจังหวัดปกครองตนเอง “ให้แล้วเสร็จควบคู่ไปกับการจัดทำรัฐธรรมนูญและหลังจากนี้ไป คาดว่า การเคลื่อนไหวทั้ง 2 ด้านจะเพิ่มความเข้มข้น ตามระยะเวลาการจัดทำรัฐธรรมนูญที่ใกล้เข้ามา

ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับการนำเสนอสารคดีของไทยพีบีเอส ที่มองว่า”ประชาธิปไตยท้องถิ่น” ที่ท้องถิ่นได้มีพื้นที่ในการตัดสินใจหรือจัดการตนเอง ด้วยการใช้ “การกระจายอำนาจ” จะเป็นกุญแจสำคัญในการไขปัญหาให้ท้องถิ่นได้ถ่วงดุลทุนโลกาภิวัฒน์ที่กำลังรุกคืบมายังชุมชน

ที่ผ่านมา “สารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น”ออกอากาศไปแล้วจำนวน 5 ตอนนั้น ได้เล่าเรื่องราวและมุมมองต่อ “การกระจายอำนาจ” ผ่านจังหวัดระยอง/ เชียงราย/ ปัตตานี/ อำนาจเจริญ และเชียงใหม่ รวมไปถึงติดตามความเคลื่อนไหวของท้องถิ่น และกลุ่มองค์กรต่างๆมาตั้งแต่ปี 2557 จนกระทั่งสารคดีออกอากาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558

ดูรายละเอียด และติดตามชมสารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่นย้อนหลังได้ทั้ง 5 ตอน ตาม Link ด้านล่าง

http://www.citizenthaipbs.net/search/node/decentralize

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง