นักข่าวพลเมือง ตอน เมล็ดพันธุ์ จ.ฉะเชิงเทรา

นักข่าวพลเมือง ตอน เมล็ดพันธุ์ จ.ฉะเชิงเทรา

เครือข่ายภาคประชาชนใน อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา  ร่วมกันจัดกิจกรรมรวมคนบางน้ำเปรี้ยวรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อสื่อสารให้สังคมนั้นตระหนักถึงพิษภัยจาการพัฒนา กิจกรรมนี้มีเป้าหมายที่จะปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนโดยผ่านศิลปะการแสดงต่างๆ ให้เยาวชนได้เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงในบ้านของตัวเอง ติดจามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ออกอากาศวันที่ 22 พฤษภาคม 2556

นักข่าวพลเมือง ตอน เมล็ดพันธุ์ จ.ฉะเชิงเทรา (Embedding disabled, limit reached)

 ABOUT THE AUTHOR